ERABILTZAILEARENTZAKO INFORMAZIOA:

MOMENTU IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. da erabiltzailearen datu pertsonalak tratatzearen arduradun. Hala, jakinarazten du datu pertsonalak babestearekin lotuta indarrean diren lege-testu hauetan xedatutakoaren arabera tratatuko direla datuak: Europar Batasuneko 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalak tratatzearekin eta datuon zirkulazio askearekin lotutako pertsona fisikoen babesari buruzkoa; eta Espainiako 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, datu pertsonalak babesteari buruzkoa. Hori dela eta, trataerari buruzko honako informazioa hau ematen da.

Trataeraren xedea:

Erabiltzailearekin merkataritza-harremana izatea. Hauek dira trataerak aurreikusten dituen eragiketak:

Datuak gordetzeko irizpideak:

Trataeraren xedeari eusteko elkarren interesa den bitarte guztian gordeko dira, eta, helburu horretarako beharrezkoa ez denean, ezabatu egingo dira datuok, segurtasun-bitarteko egokiak erabilita seudonimizatuta, edota erabat suntsituta bestela.

Datuak komunikatzea:

Datuak ez zaizkie hirugarrenei emango, nola eta legeak ez duen horretara behartzen.

Erabiltzailearen eskubideak:

Eskubideak egikaritzeko harremanetarako datuak:

  • Posta-helbidea: MOMENTU IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.
  • C/ GORDONIZ 44, 1º 48002 BILBAO (BIZKAIA)
  • Helbide elektronikoa: info@momentu.es

ERABILTZAILEAK EMANDAKO INFORMAZIOAREN NAHITAEZKOTASUNA EDO HAUTAZKOTASUNA:

Erabiltzaileek berariaz onartzen dute, modu askean eta zalantzarik gabe, ezinbestekoa dela harremanetarako formularioan edota deskargutakoan izartxoarekin (*) markatutako eremuak betetzea zerbitzu-emaileak eskabideari erantzun ahal izateko, eta aukerakoa dela gainerako eremuetako datuak ipintzea. Erabiltzaileak bermatzen du egiazkoak direla ARDURADUNARI emandako datuak, eta konpromisoa hartzen du haietan izandako zernahi aldaketa jakinarazteko.

ARDURADUNAK berariaz jakinarazten eta bermatzen die erabiltzaileei haien datuak ez dizkiela hirugarrenei emango, eta datu pertsonalak emateko bakoitzean aldez aurretik berariazko baimena eskatuko diela erabiltzaileei, informatua eta zalantzarik gabea. Webgunearen bidez eskatutako datu guztiak nahitaezkoak dira; izan ere, beharrezkoak dira erabiltzaileari zerbitzu optimoa eskaintzeko. Datu guztiak eman ezean, ez da bermatuko emandako informazio eta zerbitzu guztiak erabiltzailearen beharretara erabat egokituta egotea.

SEGURTASUN-NEURRIAK:

Datu pertsonalak babestearekin lotuta indarrean diren arauetan xedatutakoarekin bat, ARDURADUNAK betetzen ditu Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren eta Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren xedapen guztiak, eta bereziki lehendabizikoaren 5. artikuluak eta bigarrenaren 4. artikuluak diotena; haien bidez, modu bidezkoan, leialean eta gardenean tratatzen dira interesatuari dagokionez, eta egokiak, beharrezkoak eta ezinbestekora mugatuak dira, trataera-xedearekin loturik betiere.

ARDURADUNAK bermatzen du ezarri dituela teknikari eta antolaketari dagozkion politika egokiak, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan ezarritako segurtasun-neurriak aplikatzeko, guztia ere erabiltzaileen eskubideak eta askatasunak babesteari begira. Halaber, bermatzen du jakinarazi diela beharrezko informazioa, eskubide eta askatasun horiek egikaritu ahal izateko.