Lehenengo ta behin “Momentu Impulso Empresarial S.Coop.”-ko bazkide izan behar zara.

Elkartzea oso erreza da, jarraian bazkide berria izateko prosezua:

 1. Elkartze kontratua sinatu. Email bat bidali iezaguzu kontratua eta bete beharreko jarraibideak helarazteko.

  Elkartze kontratua:

 2. 30,00€-ko diru sarrera edo transferentzia bat egizu, hoietatik izango dira:
  • 20,00€ kooperatibaren kapital sozialerako ekarpena eta behin utzita berreskuratu dezakezu eskatuz gero.
  • 10,00 € kudeaketa gastuak.

  Deberás hacer el ingreso a nombre de Momentu Impulso Empresarial indicando tu nombre y apellido en la siguiente cuenta de Kutxabank: ES28 2095 0353 8091 1781 5368.

 3. Momentu Impulso Empresarial-i hurrengo agiri hauek bidali emailez:
  1. Elkartze kontratua sinatuta.
  2. Diru sarreraren ziurtagiriaren kopia.
  3. NAN-aren edo AIZ-aren kopia.
  4. Gizarte Segurantzaren txartel zenbakia.
 4. Lan Arriskuetarako Prebentzio legedia betetzeko zure lan arloa ondo ezagutu behar dugu.
 5. Logo bat erabiliz gero, jarri ahal dizugu.

Baldintza ekonomikoak:

Diru sarrerak dituzunean baino ez duzu ordaintzen, gastu finkorik gabe, beti irabazle.

Zure bezeroengandik jasotzen duzuna hurrengo kopuruak kenduko zenituzke:

 • Gizarte Segurantzaren kostea.
 • Errenta Zergaren kenketa.
 • %7-ko KUDEAKETA gastuak, zerbitzu guztiak barne.

Extrengaitik ez dugu kobratzen, ez transferentziengaitik, ez altak egiteagaitik, ez lan arrisku prebentzioagaitik, ezta inolako agiri eskaeragaitik ere.

Simulatzailea:

Emaitza hau gutxi gorabeherakoa da, simulazio zehatzago bat nahi izanez gero gurekin kontaktuan jarri.
Simulatzaile hau ez da aplikagarria Gizarte Segurantzaren artisten araubidearen barruan ez dauden ekimenetan, kasu horretan gurekin kontaktuan jarri.

Zure emaitza hau behin-behinekoa da, eragiketa zuzenago bat nahi izanez gero, gurekin harremanetan jarri.

Bazkide zaren einean, Momentu-n lan egin dezakezu jada:

Harremanak:

Bazkidea eta MOMENTU-ren arteko harremanak APP-aren bitartez izango dira bereziki edo email-ez info@momentu.es-ra

Gizarte Segurantzan altak eta bajak kudeatzeko eskaerak, alta baino gutxienez 2 eguneko epearekin eta baja baino gehienez bi eguneko epearekin izan behar dira. Gomendagarriena harremana sortzerako orduan esatea (alta eta baja datak).

Fakturen jaulkipena:

Fakturak jaulkitzeko bezeroaren datuak ezagutzera eman behar diguzu (izen fiscala, IZF, helbide osoa, harremanetarako pertsona, telefonoa eta harremanetarako email-a) eta lan arloko datuak (kontzeptua, datak, zenbatekoak, ordainketa modua eta edozein beste argibide).

Nahi izanez gero, MOMENTU-ren logoa zuk emandakoagaitik aldatu dezakegu. Fakturak email-ez bidaltzen dira.

Lan likidazioa:

Kobratutako lanak MOMENTU-ko kontuan behin jasota likidatuko zaizkizu, elkartze kontratuan edo Baldintza Ekonomiko-ko sailan ezarritako kopuruak kenduta.

Zerbitzu kontratuak:

Egindako lanen kobrantza bermatzeko, MOMENTU-k, kontratu bat egitea edo bezeroari egin beharreko zerbitzuengaitik idatzizko eskaera bat egitea gomendatzen du, zenbatekoa eta ordainketa modua adieraziz.

Eskaera zuzenean eginez gero, MOMENTU-ri bidali behar diozu.

Bezeroarekin kontratu bat sinatu nahi izanez gero, MOMENTU-k kontratu orokorrak ditu.

Gure APP-an sartu eta zure fakturak, bezeroak eta Gizarte Segurantzan altak kudeatu:

Aplicación móvil
 1. 1. Bezeroa:

  Lehenengo ta behin, faktura proforma sortzeko (gerora zure behin betiko faktura izango dana) faktura hori jaulkiko diozun bezeroa sortu behar duzu, hau da, ordainduko duen pertsona edo enpresa.

 2. 2. Jardunaldia:

  Behin bezeroa sortuta, beteko duzun lanaldia erabaki behar duzu Gizarte Segurantzan alta kudeatu ahal izateko.

  Lana egingo duzun “Alta Data” eta “Baja Data” bete beharko dituzu. Gutxieneko edo gehieneko basean kotizatu nahi duzun ere adierazi behar diguzu.

 3. 3. Faktura Proforma:

  Behin bezeroa sortuta zure faktura proforma sortu dezakezu APP-ko FACTURA PROFORMA fitxan.

  Lehen pausua bezeroa aukeratzea izango da eta faktura proforma horrekin lotuko duzun jardunaldia.

 4. 4. Historia:

  Proforma guztien eta gurekin sortutako faktura guztien egoera ikusi dezakezu.

  MOMENTU-n lan egindako garaiak Gizarte Segurantzan altan izanda ere ikusi dezakezuz.

 5. 5. Profila:

  Zure datu personalak eskuragarri dituzu.

Nuevo Proyecto Risk 0.0